Aktuální informace na FacebookuFacebook
Facebook Kontakty YouTube
„Energie je to, co vše uvádí do pohybu“
Aristoteles, řecký filozof

Tělák nás baví

Tělocvik a volný čas s úsměvem

Žijeme v době, kdy učitelé, vědci a lékaři upozorňují na neustále se zvyšující procento otylých a málo pohybově a fyzicky zdatných dětí. Tyto děti totiž s radostí zaměňují mobil s počítačem za pohyb a partu vrstevníků.

Tělocvik a volný čas s úsměvem

Současně konstatují, že důsledkem je potom nízká úroveň zdatnosti, pohybové gramotnosti a zdraví i v průběhu jejich celého dalšího života.

„Proč nemůže tělocvik plnit zdravotní úlohu?”

„Kde se v hodnotovém žebříčku tělocvik nachází?”

„Jak důležité je propojení školní TV s aktivitami ve volném čase?”

» Více informací «

Proč koloběžky do škol?

Jsme si jisti, že žádný pedagog nepochybuje o faktu, že pohybová aktivita je pro děti a mládež velmi důležitá, ale upozorňují na fakt, že tělesná výchova děti nebaví. Proto si často pokládají otázky:

„Jaký tedy má být obsah tělesné výchovy?”

„Co máme dělat, aby to naše svěřence bavilo?”

Firma KOSTKA - kolobka, s.r.o. přichází s návrhem možného řešení. Tím řešením je obohatit program o jízdu na koloběžce a k tomu „přidat“ i jiné, zajímavé pohybové aktivity!

Tělocvik a volný čas s úsměvem

Určitě se ptáte, PROČ by koloběžkový pohyb měl být řešením na současné problémy (nejen) dětí? Na odpověď jsme se zeptali MUDr. Wolfganga Riese, šéf lékaře na klinice ve Flensburgu, uznávaného odborníka na tuto problematiku.

» Více informací «

Tělocvik nás baví “Motivace”

„Chybí-li totiž člověku motivace, chybí mu vlastně důvody, proč něco dělat nebo se do něčeho pustit. Právě motiv je totiž to, co nějaký proces či činnost uvádí do pohybu. Motivaci pak lze vnímat jako souhrn motivů a jejich působení.“

Aleš Kalina, motivátor a osobní kouč

Tělocvik nás baví 'Motivace'

Tělesná výchova, která je stanovená striktně na plnění a splnění stanovených limitů, primárně vzbuzuje nechuť u dětí, které v dané disciplíně nejsou nadány, protože jejichž výkony vzbuzují úsměvné a posměšné reakce ostatních. Výsledkem toho je obecný odstup a nechuť pro danou aktivitu, tedy přesný opak radosti, zábavy a spokojenosti.

Tělesná výchova má dítě přivést k radosti z pohybu. Jedině tak jej bude vykonávat i ve volnočasových aktivitách a v dospělosti.

K pochopení podstaty motivace a celého smyslu je zcela zásadní otázka:

„Co konkrétního si dítě z hodin tělesné výchovy odnese domů?”

» Více informací «

Zdravotní aspekty jízdy na koloběžce

Základní výhody a argumenty slovy světově uznávaného odborníka na tuto problematiku, MUDr. Wolfganga Riese, který je šéf lékařem kliniky ve Flensburgu v odděleních interny, nefrologie a angiologie.

Zdravotní aspekty jízdy na koloběžce

» Více informací «

Otylé děti a jízda na koloběžce

Léčba dětské obezity v bludovských lázních probíhá řadu let, odborným garantem je doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D, MBA. Výsledky a zkušenosti lázní Bludov specializovaných na léčbu dětské obezity se staly inspirací pro mnoho dalších léčebných zařízení.

Otylé děti a jízda na koloběžce

Jízda na koloběžce již dávno není vnímána jen jako zábava pro malé děti. V posledních letech se jízda na koloběžce, tedy koloběh, stal velmi populární pohybovou aktivitou pro všechny věkové kategorie, ať už na rekreační úrovni či na závodní úrovni. Obě úrovně mají jedno společné a to radost z pohybu a velký přínos pro zdraví člověka. A právě těchto přínosů koloběhu využíváme i v lázních Bludov při léčbě obezity dětí i dospělých. Na koloběžkách s klienty jezdíme od jara do podzimu již tři roky a velkému zájmu se těší i při akcích pro veřejnost. Koloběh se v lázních Bludov stal neoddělitelnou součástí léčebného programu proti obezitě.

» Více informací «

Vše o jízdě na koloběžce

V širším pojetí je koloběh kombinací jízdy na koloběžce a fitness programu praktikovaného s koloběžkou. Celý program je zaměřen na komplexní posilování hlavních svalových skupin, zpevnění svalů a jejich protažení, zlepšení držení těla a celkového zlepšení kondice.

Vše o jízdě na koloběžce

» Více informací «

Proč a jak podpořit změnu myšlení

Spolupráce s rodinou bývá pro pedagogy mnohdy problém. V rubrice RODINA A POHYB jsme se obrátili na rodiče s konkrétní výzvou, s jejímž textem vás dále seznámíme. Obracíme se na vás s prosbou: v případě, že to uznáte za vhodné, můžete rodiče vašich dětí vhodným způsobem přivést k tomu, aby si text přečetli a vy s nimi v tomto duchu i nadále hovořili? Víme, že pohybová aktivita nespasí, ale víme, že jistě může napomoci všem. Víme, že pedagog není spasitelem, může však iniciovat a zásadním způsobem ovlivnit zaběhnutý styl myšlení a návyků pramenících v rodině.

Proč a jak podpořit změnu myšlení

„Může realizace pohybové aktivity v rodině přinést pro školu něco pozitivního?”

„Může škola skrz pohybové aktivity najít s rodiči společnou řeč?”

» Více informací «

Doplňková cvičení

Víme, že nejen jízdou na koloběžce je člověk živ! Proto vás v této sekci budeme seznamovat (a velmi rádi zařadíme i vaše poznatky a zkušenosti) s méně známým náčiním, které je vhodné využít jako kombinaci s jízdou na koloběžce. Je jisté, že pro mnohé z vás uvedené náčiní již novinkou není.

Doplňková cvičení

» Více informací «

Praktické rady a zkušenosti

Tuto rubriku jsme si pracovně nazvali „OTEVŘENÁ STRÁNKA“.

Důvod, který nás k tomu vedl je jednoduchý: příspěvky budeme psát my, ale zejména VY!

Budeme zde zveřejňovat Vaše zkušenosti, poznatky a rady, které jste při používání koloběžek zažili a nabyli.

Problematiku financování je nutné řešit individuálně na základě aktuálních možností města, regionu a školy. V zásadě se naskýtají dvě možnosti:

Těšíme se na Vaše příspěvky!
Stačí, když napíšete na adresu: p.neugebauer@kolobka.cz

» Více informací «

Novinky a zajímavosti

Novinky a zajímavosti ze škol, školských zařízení, domů dětí a center volného času

Zjistěte, jak to vypadá na hodině těláku, který baví!

» Více informací «

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.