Aktuální informace na FacebookuFacebook
Facebook Kontakty YouTube
„Energie je to, co vše uvádí do pohybu“
Aristoteles, řecký filozof

Tělocvik nás baví "MOTIVACE"

Vnitřní motivace roste s pocitem radostí, kterou dítě (nebo dospělý) během zážitku získává. Nejvěrněji o této motivaci hovoří osobní zkušenost odborných fyzioterapeutů, např. z lázní Bludov, které se věnují léčbě dětské obezity.

Oblíbenost koloběžek je u dětí dána zejména díky hravosti a všeobecné radosti z pohybu plynoucí. Jízda na koloběžce je hlavně zábavou. A fakt, že jde o pohybovou aktivitu, která má velmi pozitivní dopad i na jejich kardiovaskulární systém a svalový aparát, pro ně není žádným hnacím motivem. Prvotním motivem je zábava. Přesto jsou děti schopné vyhodnotit fyzickou náročnost koloběžek a porovnat ji s jinými pohybovými aktivitami již po pár jízdách a uvědomit si tak nesporný zdravotní přínos. Což vyvolává další sekundární motivaci k opakování koloběžkových vyjížděk.

MOTIVACE

V této části chceme odpovědět na častou otázku: Proč to vlastně dělám?! Pro úvod jsme zvolili slova Aleše Kaliny, který konstatuje:

„Chybí-li totiž člověku motivace, chybí mu vlastně důvody, proč něco dělat nebo se do něčeho pustit. Právě motiv je totiž to, co nějaký proces či činnost uvádí do pohybu. Motivaci pak lze vnímat jako souhrn motivů a jejich působení.“

Aleš Kalina, motivátor a osobní kouč

Téma je tedy jasné – je to MOTIVACE!

Níže uvedený obrázek charakterizuje dva typy motivace vašich žáků. Je jistě vhodné se nad ním zamyslet.

Charakteristika motivace žáků

Další obrázek s jasně formulovanými fakty jsme si vypůjčili a pro naše potřeby trošku upravili od amerického psychologa Csikszentmihalyiho. Autor konstatuje, že každá aktivita musí vycházet z potřeby motivace k činnosti a má být učiteli předkládána tak, aby žáka zaujala. Volí slovo OPTIMÁLNÍ.

Jak tomu rozumět? Více obrázek a shrnutí v závěru.

Charakteristika motivace žáků

Shrnutí:

Poznámka: již se vám někdy stalo, že jste dělali nějakou činnost, která vás tak zaujala, že jste při pohledu na hodinky „s hrůzou“ zjistili, že ji děláte již tři hodiny? Ano? Tak to jste prožili stav flow.

Víme, že perpetuum mobile neexistuje.

Pozor! Americký psycholog Goleman (jak se přesvědčíte na dvou, níže uvedených obrázcích) přišel s myšlenkou, že v pedagogickém procesu vlastně ano a to jak v pozitivní, tak negativní verzi.

Jsme přesvědčeni, že jsme všichni v průběhu svého života zažili pozitivní i negativní verzi Golemanova perpetuum mobile. Po prostudování obou obrázků toto tvrzení buď potvrďte, nebo vyvraťte.

Pozitívní perpetuum mobile v pedagogickém procesu

Smysluplný obsah podle Konvalinkové:

Negativní perpetuum mobile v pedagogickém procesu

A teď ještě devět zákonů motivace – volně podle Hanuše:

 1. Chcete-li motivovat, musíte být sami motivováni.
 2. Úspěch motivuje.
 3. Motivace má dvě stádia - vytýčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout.
 4. Uznání motivuje.
 5. Motivace je nikdy nekončící proces.
 6. Vlastní účast motivuje.
 7. Každý pokrok musí být zřetelně viditelný.
 8. Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možné uspět.
 9. Ztotožnění se skupinou motivuje.

Závěrem ještě 4 body, ve kterých uvádíme fakta, proč pro děti může být jízda na koloběžce smysluplnou a motivačně zajímavou činností:

 1. Jízda na koloběžce je technicky nenáročná a neklade na žáky velké nároky (časové, dovednostní) na její zvládnutí.
 2. Jízda na koloběžce vyhovuje potřebám individua a to vzhledem k množství (vzdálenost) a intenzitě (rychlost) jízdy.
 3. Jízda na koloběžce žáky baví, rády se s její pomocí seberealizují.
 4. Jízda na koloběžce je pro děti zajímavý prostředek pro zvládnutí a pochopení pravidel silničního provozu a bezpečného chování na komunikaci.

» Zpět «

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.